Utvidet flyplass: Hva vil det bety for Lofoten?

Transportforsker og professor Gisle Solvoll ved Handelshøgskolen på Nord universitet fikk spørsmålet.