Det har i den siste tiden vært fokus, og berettiget fokus på vennskapsavtaler mellom norske og russiske byer og kommuner. Politiskredaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, satte riktige ord på problemstillingen og fokuserte da spesielt på at ordføreren i Mo i Ranas vennskapsby går aktivt inn i krigen og stiller til kamphandlinger ved fronten langt inn i nabolandet. Flere kommuner, spesielt i nord, bør lytte til KS og til den ukrainske ambassade i Norge.

Hans-Jacob Bønå, kommunestyrerepresentant for Høyre i Vadsø skriver i sitt innlegg i Nordnorsk Debatt: Da blir det ekstra pinlig for meg som borger og kommunestyrerepresentant på oppsigelse at Vadsø kommune fortsatt ikke har foretatt seg noe som helst for å vise motstand motstrategien som ledes fra Kreml.

Som en følge av Russlands brutale invasjon og krigsforbrytelser i Ukraina, vedtok KS’ Landsstyre den 20. mai 2022 en uttalelse som oppfordret norske kommuner til å fortsette eksisterende samarbeid med ukrainske kommuner, i tillegg vurdere etableringen av nye samarbeidsforhold som kan gi et langsiktig bidrag til gjenoppbygging og utvikling, blant annet gjennom styrking av lokaldemokratiet.

– Gjennom kommune-til-kommunesamarbeid kan norske kommuner kan bidra langsiktig til gjenoppbygging og utvikling i Ukraina, blant annet ved å styrke lokaldemokratiet, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Dr. Liliya Honcharevych, fung. ukrainsk ambassadør i Norge sier:

– Kommunalt samarbeid er et hjerteslag i en positiv utvikling for Ukraina. Selv små kommuner kan gjøre ekstraordinær ting, og gjøre de virkelige endringene.

En rekke kommuner har allerede meldt til KS at de er interessert i kommunesamarbeid i Ukraina. KS’ søsterorganisasjon i Ukraina, Association of Ukrainian cities (AUC), bidrar med å finne partnere blant 1000 ukrainske kommuner i landet.

På konferansen som arrangeres i Oslo i slutten av august vil det bli presentert flere vellykkede eksempler på etablering av samarbeid, og det blir delt erfaringer fra prosessen starter fram til underskriving av avtaler.

En av de kommuner som kan dele erfaringene så langt er altså Lyngdal kommune på Sørlandet, som har skrevet avtale med ukrainske byen og området Kryvyj Rih. Lyngdal kommunes ordfører Jan Kristensen og toppledelsen i administrasjonen er innledere på en konferanse som planlegges i Oslo siste dager i august.

Lyngdal har fra den fullskala invasjonen startet for over 500 dager siden, vist i praksis hvordan en skal vise solidaritet med Ukraina, og fordømme de russiske krigsforbrytelsene. Lyngdal kommune var den førstekommunen i Norge som reiste et minnesmerke over den innsatsen ukrainske soldater gjorde for Norge under 2. verdenskrig. Lyngdal var også den første kommunen som anerkjente Holodomor som folkemord på det ukrainske folket. Og nå har de altså skrevet under Solidaritet og partnerskap med Kryvyj Rih, som er mest kjent for å være hjembyen til President Volodymyr Zelensky.

Nå vil KS og den ukrainske ambassade i Norge i samarbeid med oss i s2pU fokusere på at kommunene trenger statlig drahjelp i det enorme behovet i hjelpearbeid som er dokumentert fra de ukrainske byene og kommunene som har inngått avtale med norske kommuner. Derfor tittelen på kommunesamlingen «norske kommuner ønsker å hjelpe ukrainske kommuner.»

Kommunesamarbeidet innebærer i vesentlig grad humanitært arbeid på kort sikt, samt enes om hvilket samarbeid som det er behov for på lang sikt. Til konferansen kommer det også representanter fra ukrainske kommuner og næringsliv, ukrainere med beskyttelse i Norge og representanter fra den norske regjering og storting.

Norske kommuner kan gjøre mer for å vise solidaritet med ukrainske kommuner med hjelp fra staten.

Olena og Daria må flytte for sjette gang på et halvår: – Vi vil ikke miste dem