Dette er vel og bra, men jeg håper Lofot-kommunene i samarbeid med Nordland fylkeskommune samtidig vil fokusere på kvantiteten i Lofotens lokale transporttilbud. Dét er vel så viktig for å bidra til et grønnere Lofoten, og ikke minst til sterkere bolyst. Noe spissformulert, det er ikke så mye vits med en lavutslippssone som utelukkende er basert på at det ikke går busser.

Med utgangspunkt i eksempler fra egne erfaringer som pendler mellom Stamsund og Leknes har jeg noen konkrete oppfordringer, først og fremst knyttet til lokalbussene.

1. Vestvågøy bør bli én billettsone.

Per i dag er det tre soner i kommunen, noe som gir utslag i hele 20 kroners forskjell mellom en enkeltbillett fra Stamsund til Leknes og fra Ballstad/Bøstad til Leknes. Og 170 kr på en periodebillett.

2. Rutetidene bør gjøre (helårs) pendling til og fra jobb mulig.

Per i dag kuttes rutetidene i feriene, noe som gjør pendling til og fra jobb på helårsbasis umulig. På sommeren går det for eksempel en lengre periode ikke buss mellom Leknes og Stamsund kl. 16:00.

3. Antall avganger på lokalbussene bør økes og rutetidene harmoniseres.

Dette blir fort en høna og egget-diskusjon: Det settes ikke opp flere busser på grunn av manglende etterspørsel, noe som igjen gjør det vanskelig å satse på buss som et reelt alternativ for bil (se også punkt 2). Skal man stimulere til grønn transport, bør tilbudet forbedres og antall avganger økes. Dette vil også bidra positivt for at barn og ungdommer i større grad kan delta på aktiviteter, nå som disse stort sett er sentralisert til Leknes.

Det finnes store forskjeller i antall avganger mellom de lokale bussrutene, noe som ikke alltid gjenspeiles i befolkningstetthet. I tillegg koordinerer ofte ikke buss- og fergerutene mellom Lofot-kommunene godt nok, og gjør lengre reiser med buss vanskeligere enn nødvendig.

4. Det bør oppfordres til økt bruk av kollektivtransport i kommunen og tilbudet må markedsføres bedre.

Kommunen bør gå foran med et godt eksempel og legge til rette for økt bruk av buss i jobbsammenheng. Markedsføringskampanjer kan stimulere til grønn pendling og en økt bevissthet rundt det å reise miljøvennlig.

5. Det bør ryddes i ruteinformasjon.

Altfor ofte står det folk på busstoppene i Lofot-vær og venter på en kansellert buss. Kombinasjonen av ruteinformasjonen på reisnordland.no og abonnementsordningen med e-postvarsler fungerer dårlig og framstår ofte vilkårlig. Det er vanskelig å finne informasjon om hvem man skal henvende seg til når man opplever problemer.

Det lokale busstilbudet i Lofoten trenger et løft! Jeg oppfordrer Lofot-rådet til å foregripe situasjonen, ta tak i problemstillingene og gi tydelige tilbakemeldinger til Nordland fylkeskommune. Selv om det er fylkeskommunen som har hovedansvaret, er det kommunene som kjenner de lokale forholdene best. Jeg oppfordrer videre fylkeskommunen til å ta sitt bestilleransvar hos busselskapene på større alvor og ikke skyve problemene over på andre.