Lofotrådet utvider samarbeid: Nav, data og ressurskrevende tjenester

Lofotrådet har lagt fram tre forslag på samarbeid. Det er Fylkesmannen i Nordland fornøyd med.