Lofoten er et av verdens mest attraktive og besøkte reisemål, og de siste årene har vinterturismen vokst til et betydelig volum. Reiselivet har blitt helårsnæring, og det skapes nye arbeidsplasser innen bl.a. byggebransjen, servering og transport. Dette er positivt og viktig for regionen.

Baksida av medaljen er slitasjen på naturen og manglende tilrettelegging ift raskt økende volumturisme. Øygruppen med bratte fjell, hvite strender og mange fiskevær har etter hvert fått stor belastning av besøkende fra hele verden. Presset på naturen er stort i Lofoten, spesielt på de mest populære stier og attraksjoner som alle bare «må» besøke og fotografere. Behovet for effektiv tilrettelegging og naturforvaltning er stort i Lofoten.

Arbeidet med nasjonalpark i Flakstad og Moskenes ble igangsatt for mange år siden, og det ble fullført et omfattende arbeid i regi av Fylkesmannens miljøavdeling og kommunene, i dialog med innbyggerne og næringslivet. Kommunestyret i Flakstad og Moskenes har vedtatt oppretting av Lofotoden nasjonalpark, og det samme har Fylkestinget i Nordland. Miljødirektoratet anbefalte i 2017 forslag om etablering av nasjonalparken på bakgrunn av en omfattende faglig utredning. Saken ligger fortsatt i Miljødepartementet til endelig beslutning, mens trykket mot naturen i Lofoten øker. SV har etterlyst saken, og fått svar om at avklaring vil skje før sommeren 2018.

SV er opptatt av verdiskaping som også ivaretar naturgrunnlaget. Lofotodden nasjonalpark er et nødvendig tiltak for å løse akutte problem, og et viktig verktøy for besøksforvaltning og grønn vekst i Lofoten. Nasjonalparken vil også støtte viktige initiativ fra reiselivet og andre posivite krefter i regionen. SV forventer at miljøverndepartementet fremmer saken med positiv innstilling for vedtak i Stortinget snarest mulig.