En uke etter brannen i trafostasjonen. Lofotkraft mistenker lynnedslag: –⁠ Episoder som dette skjer hvert 8.–10. år