I 2022 blir trafostasjonen på Fygle jevnet med jorda

Strømnettet oppgraderes fra 66kV til 132 kV, og transformatorstasjonen har ikke lenger noen misjon.