Lofotkommunene samarbeider om beredskap: Satser på en mindre styrke lokalt

Samarbeidsavtaler med nabokommunene vedrørende brann og redning er nå signert.