Den ideelle organisasjonen Utsatt mann har gjort en motorsykkeltur gjennom landet, et dokumentert prosjekt som i forrige uken passerte Lofoten.

Med på turen er fire menn som alle sammen selv har erfaring med seksuelle overgrep i barndommen eller ungdomstiden: Svein Schøgren, John Vinther Nissen, Johnny Thorsen og Jarle Holseter.

De har i sommer reist 300 mil på motorsykkel fra Lindesnes til Nordkapp for å synliggjøre, forebygge, knuse tabuer og informere. Kampanjeturen er grunnlaget for en dokumentarfilm i NRK.

Deler erfaringer

Det er sterke fortellinger de fire mennene deler med andre. De titulerer seg som medvandrere og erfaringskonsulenter i Utsatt mann, som blant annet drifter nettsiden utsattmann.no.

På turen har de møtt menn som har delt sine historier, menn som har tatt kontakt via nettsiden, eller lest om dem i avisen. Det har skjedd blant annet her i Vestvågøy der en mann tok kontakt etter at han hadde lest om turen.

Fjerne tabuer

De holder også forelesninger, og stiller i paneldebatter for å få blest om problemstillingen. De ønsker å fjerne tabuer og synliggjøre. Dette er et felt med store mørketall. Bare 20 prosent av dem som søker hjelp på grunn av seksuelle overgrep, er menn. Mørketallene gjelder for øvrig både menn og kvinner.

Det fins ikke krisesenter i Lofoten i dag, og det er lange avstander. Utsatt mann råder menn i Lofoten som har vært eller er utsatt for seksuelle overgrep om å ta kontakt med dem, sin fastlege eller psykiatrien for å få hjelp og veiledning.

Motorsykkel

De fire mennene har valgt å reise kampanjeturen på motorsykkel.

– Flere av oss har kjørt motorsykkel i mange år. Det gir et maskulint uttrykk, samtidig som vi deler de sårbare sidene. Deri ligger det et spenningsfelt, sier Johnny Thorsen.

Sterk historie

De fire mennene begynte turen 13. juni og har vært rundt i hele landet og pratet, møtt, delt og satt søkelyset på.

Hele turneen ble avsluttet på en dramatisk måte for John Vinther Nissen.

Han er 42 år. Det var først for fire år siden han innså at han var misbrukt seksuelt som 12-åring. Da anmeldte han en ukjent mann som kalte seg Lasse. Mer visste han ikke om sin overgriper, ikke før det i sluttfasen av turen ble publisert en artikkel i Aftenposten om en mann som hadde misbrukt barn og ungdommer i over 30 år.

«Norges mest notoriske overgriper», skriver Aftenposten. John kjenner igjen den retusjerte mannen på bildet i avisen, han gjenkjenner mannen som utførte overgrepene på ham for 30 år siden. Da han til sist tør å lese hele teksten, kjenner han også igjen måten overgriperen har fått kontakt med barn, over spilleautomater på danskebåten, akkurat som han selv. Han får også lest at et av navnene overgriperen har brukt er Lasse.

– Jeg var glad det var folk rundt meg. Jeg knakk helt sammen. For første gang visste jeg hvem som var min overgriper, forteller John.

Han fikk råd til å melde fra til politiet, og det ble gjort på Vest-Lofoten lensmannskontor på Leknes.

– Det var veldig deilig. Nå er ringen sluttet, forteller John.

Utsatt mann

  • Er et forum og nettsiden utsattmann.no der utsatte for overgrep, deres pårørende og fagmiljøer kan finne informasjon om seksuelle overgrep, med spesielt fokus på gutter og menn
  • På utsattmann.no kan du også lese andre utsattes historier, og det er en spørsmål- og svartjeneste, som kan benyttes anonymt