Lofoten tingrett: Dømt til å betale 22,5 millioner kroner i erstatning

Artikkelen er over 1 år gammel

En tvist mellom et oppdrettsanlegg og en smoltleverandør har vært behandlet i Lofoten tingrett. Tvisten gjelder en leveringsavtale av 200.000 smolt. Hovedforhandlingene i tvisten gikk i mai i Lofoten tingrett, og domsslutningen ble kunngjort 13. juni.