Lofoten skal redusere utslipp av klimagasser med 40 prosent de neste ti årene: Ansetter egen klimarådgiver

Fylkesmannen gir penger til Lofotrådet til en 3-årig stilling i prosjektet «De grønne øyene».