Gå til sidens hovedinnhold

- Lofoten bør bli arealnøytral!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nok er nok. Det er den enkle erkjennelsen bak Vestvågøy MDG sitt forslag om at kommunen skal bli arealnøytral. Nå er det nok. Vi tar nok plass. Målt i kilo utgjør mennesker og våre husdyr 96% av alle pattedyr på jorda. 70% av alle fugler er tamme fjærkre oppdrettet for kjøtt og egg. 75% av alt landareal er betydelig endret som følge av menneskelig aktivitet. Nå er det nok. Vi mennesker trenger ikke mer plass. Nå må vi klare oss med det vi har. Se på kartet: Selv på Vestvågøy med alle våre flotte fjell, er det vanskelig å komme lengre unna menneskelige installasjoner enn et par kilometer. Derfor foreslår Vestvågøy MDG at kommunen skal bli arealnøytral.
I den nye arealplanen som snart skal vedtas, er det satt av arealer som tilfredsstiller de fleste behov. Det er satt av arealer til boligbygging, industri, handel og andre formål. Vestvågøy MDG mener at nå kan vi også sette strek. En historisk strek. Fra nå av må følgende gjelde: Om mer landbruksjord skal nedbygges, så må ny landbruksjord kunne fristilles et annet sted i kommunen. Om det skal gjøres nye inngrep i fri natur, må annet areal få lov å reetableres til fri natur igjen. Det er det enkle prinsippet bak arealnøytralitet. Og det er dette prinsippet vi foreslås tas inn som en del av planbestemmelsene. Vestvågøy MDG støtter arealplanen som nå skal vedtas, med de arealer som er holdt av til ulike formål. Prinsippet om arealnøytralitet foreslår vi skal gjelde dersom det skal gjøres endringer, utvidelser eller gis dispensasjoner i forhold til arealplanen som nå foreslås vedtatt.
Arealnøytralitet som politisk prinsipp er et nytt prinsipp. Men det har kommet for å bli. Flakstad kommune har allerede gått foran ved å erklære arealnøytralitet som en del av sin politiske styringsplattform. Om Vestvågøy kommer etter, kan vi jobbe for Lofoten som ledende region innenfor arealnøytralitet. Hva betyr det for den store verden at Lofoten tar en slik bestemmelse? Det betyr at vi kanskje kan være så heldig å beholde noen få hekkende par med viper også om 20 år. Det betyr at vi har politikere som viser handlekraft som verner om verdensarven. Det betyr at vi har politikere som erkjenner at vi bare har én klode. Vi har et valg. Vi kan velge å fortsette å erobre kloden, bit for bit. Eller vi kan velge å si at nok er nok: Fra nå av skal vi klare å utvikle oss innenfor den mengden arealer vi allerede har tatt til vår disposisjon. Det er dette valget vi inviterer kommunestyret i Vestvågøy å ta stilling til. Om Vestvågøy vil være i forkant.

Kommentarer til denne saken