Gå til sidens hovedinnhold

Lofot-Tidende beklager til alle berørte

Lofot-Tidende retter opp en feil onsdag 02.06.21.

Lofot-Tidende beklager at vi tidligere i dag onsdag 02.06. refererte fra en bekymringsmelding fra ansatte ved Ramberg skole som om det skulle ha dreid seg om et brev fra ordføreren og kommunestyret i Flakstad kommune.

Lofot-Tidende gjorde her en meget kjedelig feiltolkning av kommunale papirer.

Feilen ble begått i en sak som inngikk i vår dekning av et varsel om mobbing i den kommunale skolen. Ungdomsrådets representant tok opp problematikken i et kommunestyremøte i januar, som Lofot-Tidende har skrevet om.

Ordfører Trond Kroken (Sp) har tidligere priset Ungdomsrådet for å ta opp dette i kommunestyret, og uttalte til Lofot-Tidende 3. februar:

– Tidligere har Ungdomsrådet også tatt opp hvordan vi oppfører oss på nettet, og gitt oss voksne en pekefinger vi har godt av. Vi har et kjempeflott Ungdomsråd med et tydelig engasjement rundt dette problemfeltet.

Lofot-Tidende skrev 20.05. om hvordan ansatte ved Ramberg skole mener det er blitt framsagt feilaktige opplysninger i saken, og at det er blitt levert en bekymringsmelding til kommuneledelsen.

Det medfører imidlertid ikke riktighet at ordføreren og kommunestyret skal ha beklaget at mobbesaken kom opp overfor lærerne ved Ramberg skole, noe Lofot-Tidende feilaktig opplyste 02.06.21.

– Vi har undersøkt med Kommunenes sentralforbund og med advokater, og ikke funnet at vi har gjort feil i håndteringen. Kommunestyret har ikke gått inn på innholdet i lærernes bekymringsmelding. Rådmannen og administrasjonen har ansvar for å følge opp arbeidsmiljøet, og jobber internt med dette, sier ordfører Trond Kroken (Sp).

Vi står sammen i Flakstad

Kommentarer til denne saken