Bøkene er pakket ned og bibliotekaren er flyttet: - Men kommunen kan ikke fraskrive seg ansvaret

Inntil i høst fantes et bibliotek på Ramberg skole.

Inntil i høst fantes et bibliotek på Ramberg skole. Foto:

Flakstad kommune får skarp kritikk fra Norsk bibliotekforening.

DEL

I høst sluttet Flakstad kommunes bibliotekar, som var ansatt i en 50 % stilling. Siden da har ikke kommunen ansatt ny bibliotekar. Bibliotekets bøker ble pakket ned tidlig i juni - fordi bygget som biblioteket har ligget i, skolebygget på Ramberg, er i dårlig forfatning.

Gertti Mändla, sekretær for Norsk Bibliotekforenings avdeling i nord, har reagert kraftig på dette. I et åpent brev til kommunen skriver sekretæren:

"Gjennom Lov om folkebibliotek er alle kommuner pålagt å ha et bibliotek og fagutdannet biblioteksjef."

og videre:

"Bibliotek koster og bibliotek skal koste, kommunene kan ikke fraskrive seg ansvaret."

Boka kom ikke fram

Sekretær Mändla beretter om hvordan biblioteket i Vågan bestilte ei bok fra Flakstad bibliotek. Etter en måned var ikke boka ankommet, og Vågan bibliotek avbestilta boka.

"Det at Flakstad kommune har valgt å ikke stille Flakstad biblioteksmateriale ut på hyllene påvirker hele Norges befolkning og bibliotekene," argumenterer sekretæren.

Hun spør:

"Alle innbyggere i hele Norge kan bestille bibliotekets materiale hjemmefra på nettsidene til biblioteket eller gjennom Biblioteksøk. Hvordan håndterer Flakstad kommune de bestillinger når alt, unntatt aviser og tidsskrifter, er pakket i esker?"

Bibliotek på stedet

- Status er at bøkene er pakket ned. Fjernlånsordningen er oppe og går via servicetorget på rådhuset. Og vi har etablert en møteplass med aviser og tidsskrifter på Kallegården, sier rådmann Erling Sandnes.

- Er det innenfor loven å være uten bibliotekar? spør Lofot-Tidende.

- Ordningen er kommet opp i samråd med biblioteksentralen i Mo. Jeg føler ikke at vi gjør noe ulovlig, svarer rådmannen.

- Men er dette ment som en varig ordning? Hva skjer videre? følger Lofot-Tidende opp.

- Det må poliitkerne avgjøre. Det vil komme en egen sak på dette. En mulighet er at vi etablerer et samarbeid med Vestvågøy, som har sagt seg til villig til å se på en samordnet løsning. Dersom politikerne prioriterer å ansette en ny bibliotekar i Flakstad kommune, er også dette en mulighet, sier Sandnes.

Dersom det igjen skal bli bibliotek med fulle bokhyller i Flakstad, må kommunen sikre seg plass til formålet. Ramberg skole skal rives, og en mindre skole skal bygges på ruinene av den gamle.

- TIdligere var tanken at det i tilknytning til skolen skulle bygges både rådhus, servicetorg og bibliotek. Dette har kommunestyret gått bort fra, og vi må tenke annerledes, kommenterer rådmann Sandnes.

Artikkeltags