Stem på din nordlandstekst: Hør Kolbjørn (77) synge sin favoritt

Lofot-Tidende har utfordret fem personer på Leknes til å framføre sin favoritt til folkeavstemmingen «Hvilken tekst varmer ditt nordlandshjerte?». I morges hørte vi Kristin Beyer Granhus. Andremann ut er Kolbjørn Bugge med «Barndomsminne fra Nordland».