Stem på din nordlandstekst: Hør Annelin og Håkan sin favoritt

Fredag utfordret Lofot-Tidende fem personer på Leknes til å framføre sin favoritt til folkeavstemmingen «Hvilken tekst varmer ditt nordlandshjerte?». Vi har allerede hørt Kristin Beyer Granhus, Kolbjørn Bugge og Ulrikke Sofie Skulbru. Siste par ut er Annelin Røed og Håkan Fjerdingen med sin varme tolkning av Terje Nilsen sin «Mjelle».