Gå til sidens hovedinnhold

Likhet og brorskap

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det kan vel tenkes at noen på Leknes misunner oss på Ballstad ett og annet.

Vi på Ballstad har Leknes som vårt kommunesenter og synes det er greit nok at stedet får stor oppmerksomhet fra kommunen og rådhuset. Men vi blir litt misunnelige når Leknes får all oppmerksomhet.

Vi ser knapt at kommunen tar initiativ i forhold til stedet der vi bor. Bortsett fra høydebassenget ingen har bedt om. Når vi selv, f.eks. Innbyggerforeningen, tar initiativ og henvender oss til kommunen får vi oftest ingen reaksjon. Vi vet knapt om brev med forslag og innspill er mottatt. Langt mindre blir ønsker og forslag tatt til følge og fulgt opp.

Omlag 10 % av innbyggerne i kommunen bor på Ballstad. Antagelig bidrar folk og næringsliv på stedet med en tilsvarende del av kommunens inntekter. Vi må vel i rettferdighetens navn kunne forvente å få noe tilbake, en gang iblant.

Det er hyggelig å se at steder en er opptatt av, blir ivaretatt og utviklet. Private står bak en rekke positive tiltak på Ballstad. Det er gledelig. Men hvor er kommunens engasjement ?

Henningsvær er i landsfinalen i konkurranse om å bli Norges mest attraktive sted. I begrunnelsen er det bl.a. vist til at Vågan Kommune siden 2006 har gjennomført stedsutviklingsprosjekt i samarbeid med innbyggerne og statlige myndigheter. Kommunen har også brukt store ressurser på å planlegge og bygge torg.

Ballstads ubestridte sentrum er Almenningen. Private grunneiere arbeider med reguleringsplaner på hver sin side av dette knutepunktet. For ett år siden spilte Innbyggerforeningen inn at kommunen burde ta et initiativ for å ivareta fellesskapets interesser og arealet mellom de private eiendommene, i den pågående reguleringsprosess med sikte på etablering av Ballstad Torg.

Ingen reaksjon, som vanlig.

Når Ballstaddagene i normale tider arrangeres på Almenningen i juli, er det et evig mas for å få noen bøtter asfalt i de verste hullene. Samtidig legges det nå ny staselig naturstein på Leknes. Det legges kloakkledning over havna fra Reineholmen. For en billig penge kunne et 20-talls eksisterende boliger knyttes på. Det har kommunen ingen interesse av å bidra til. Men når det under opprusting av Storgata på Leknes er hensiktsmessig å fornye noen avløp eller hva det nå var, er det bare et knips, så er millionene bevilget. Kommunen har gjentatte ganger brukt fagfolk og store ressurser for utredning og mulighetsstudier for stedsutvikling på Leknes. Man er ikke ferdig med opprustning av Storgata, før man engasjerer fagfolk for å utvikle Fjordbyen.

Noen spredte eksempler. Vi har mange flere. Er det rart at vi er misunnelige på Leknes ?

Kommentarer til denne saken