Ligger økonomisk dårligere an enn i fjor: Sykefraværet ved to enheter drar ned

Dessuten har stadig flere eldre behov for kommunens tjenester – og det koster.