En mann fra Lofoten sto i Salten og Lofoten tingrett siktet for forsikringsbedrageri. Mannen hadde meldt inn skade på matvarer som hadde gått tapt i fryseren som hadde slått seg av til et forsikringsselskap. Skaden var tidligere dekket av et annet forsikringsselskap. Den siste skademeldingen medførte en utbetaling på ca. 25.000 kroner.

Mannen sto dessuten siktet for å ha meldt inn skade på en PC til tross for at skaden allerede var dekket av et annet forsikringsselskap. Denne skademeldingen medførte fare for økonomisk tap på ca. 5000 kroner for forsikringsselskapet.

Den siktede mannen kom med en uforbeholden tilståelse i tingretten. I tillegg kunne det hele bevises.

Saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Påtalemyndigheten hadde foreslått en straff på 28 dager i fengsel. Bedragerienes samlede verdi ligger under grensen for ubetinget fengsel. Beløpene er lave, bedrageriene ble ikke gjort spesielt utspekulert eller profesjonelt og den tiltalte mannen erkjente tidlig etter at forsikringsselskapet hadde etterforsket sakene. Retten mente derfor at det skulle gis en tilståelsesrabatt og at 21 dager betinget fengsel var nok, med prøvetid på to år. Det ble også satt en bot på 30.000 kroner. Hvis ikke boten betales, må mannen i fengsel i 30 dager.

Dommen ble vedtatt.