Misforståelser angående våre planer med Myklevika. Gnr 50 bnr 4

Av
DEL

MeningerSer at mange har skrevet negative ting om vårt prosjekt i Myklevika. Det meste av det skyldes nok en nabo som ikke ønsker aktivitet i området og har satt i gang en aksjon for å ødelegge for våre planer.

Vi ønsker ikke å bygge et anlegg rett i veggen til naboen, og det vil ikke bli den type støy slik at dyrene ikke vil spise. Den støyen som blir å høres på anlegget vårt vil hovedsakelig være barneglede. Vi kommer heller ikke til å bygge på dyrket mark. Vi kan også garantere at prosjektet ikke vil forringe verdien på tomtene rundt oss, det vil nok heller gjøre det motsatte.

Vi ønsker heller ikke gi noe av tomten vår til naboen, som førstegangsbonde i startsfasen, ønsker vår tomt som tilleggsjord som han mener trenger for å mate hestene sine. Hvis dette er noe han trenger for å kunne drive gården, er nok prosjektet hans ikke godt nok gjennomtenkt. Vi er glade i dyreliv og vil selvfølgelig prøve å finne løsninger slik at alle blir fornøyd, og vi ser gjerne på muligheten for å låne bort mark til beite.

Jeg ser at noen skriver at Myklevika er et viktig badeområde og at alle øyene er mye i bruk. Dette er nok ikke helt riktig. Vi har aldri sett noen bade der og heller aldri noen ute på øyene. Dette kan man raskt finne utav ved å snakke med folk i Stamsund som daglig kjører forbi bukta. Vi har jo uansett ikke tenkt til å stenge Myklevika for alminnelig ferdsel, men heller tilrettelegge for at folk kan bruke plassen.

Vi ønsker å lage et vakkert rekreasjonsområde som skal være åpent for alle. Det vil inneholde gangveier som er handikapptilpasset, lekeområder og badeplasser. Vi håper også å kunne få lov til å lage et spise/serveringsted som kan brukes av alle. Vi vil rydde eiendommen, rense bukta og ta hånd om alle avløpsledningene som går rett ut i vika får å gjøre det til et hyggelig sted. Vi ønsker å bygge hele konseptet i god Lofotstil med noen moderne tilpasninger. Myklevika passer perfekt til dette formålet med sin slakke helningsgrad og det lille øysamfunnet vil bli helt unikt. Vi vil lage et anlegg som hele bygda vil bli stolt av, og som aktiviserer ungdom og skaper arbeids plasser.

Sykkel og aktivitetsanlegget blir bygd for familier og ungdom, og vil etter planen være helt gratis. Finansieringen ønsker vi å gjøre gjennom utleie av sykler, ski, overnatting og arrangementer.

På gården vår i Bærum kan vi vise til at vi er en type mennesker som liker å dele og har ingen annen vinning en at vi får glade mennesker rundt oss. Vår eiendom er åpen for alle og vi har gitt og lånt bort mye areal til gangvei, lysløyper, badeplass og tomt til gapahuk og skileik. Disse plassene blir brukt av flere hundre mennesker hver eneste dag.

Lofoten Park AS eies i dag 50 % av Knut Bolstad og 50 % av Petter Bolstad.

Petter Bolstad, bonde fra Bærum med kjærlighet for natur og friluftsliv. Har gjennom dette utviklet tv-serier som «Oppdrag Nord Norge», «Oppdrag Sognefjorden» og «Rastløs». Har også vært med å bygge opp et skimiljø i Balestrand og har nå lyst til å bygge et nytt aktivitetskonsept i Myklevika.

Knut Bolstad; Bonde fra Bærum, æresmedlem i idrettslaget Jutul, utviklet en rekke idrettsanlegg, lysløyper, fotballbaner, volleyball osv. Har fått idrettens Ildsjel pris i Bærum kommune og Akershus Idrettskrets Friskus pris.

Lofoten trenger andre action opplevelser for unge og familie annet en ribbturer med store motorer. Dette har vi lyst til å hjelpe til med.


Artikkeltags