Høyre vil styre mot overskudd i kommuneøkonomien

Trond Handberg.

Trond Handberg. Foto:

Av
DEL

MeningerAp’s gruppeleder Eva Karin Busch (EKB) besvarte mitt leserinnlegg «Ap har styrt VVK mot underskudd - igjen». En besvarelse som fortjener tilsvar.

Det er regnskapsmessig konstatert at Høyre fikk et underskudd på 17 mill. i fanget da Jonny Finstad overtok ordførerklubben i 2007. Da hadde Ap styrt i åtte år, og bl.a. innført eiendomsskatten.

Det er også regnskapsmessig konstatert at Ap kom til dekket bord i 2015. Høyre hadde da greid å rette opp skuta etter å ha gjennomført upopulære, men nødvendige strukturendringer, omstilt kommuneorganisasjonen, samt gjort smarte grep på investeringssiden for på sikt å oppnå økt aktivitet, attraktivitet og flere innbyggere – og dermed også mer inntekter for kommunen. Kjøpet av meierigården var i så måte et kinderegg; det resulterte i flere arbeidsplasser på Storeidøya og et kvantesprang for kulturell aktivitet og økt bolyst på hele øya. Ap stemte forresten imot Meieriet kultursenter i 2013. Det tok dessverre lang tid før resultatene av Høyres møysommelige arbeid viste seg, men slik fungerer det jo. Overskuddet i 2015 på kr 25 mill. ble presentert etter at Remi Solberg (Ap) hadde overtatt som ordfører. EKB påpeker riktig at økonomien ikke var friskmeldt da, men dette skyldes at det gjenstod å få bygd opp en fondsmessig buffer. Noe som burde kunne gjøres når det nevnte bord nå endelig var dekket.

Det er konstatert at det i 2018 var et underskudd på kr 7 millioner i kommunens regnskap. Dette til tross for at Vestvågøy kommune, ifølge den nylig offentliggjorte Kommuneprofilen, har økt sine totale driftsinntekter fra kr 878.200 i 2015 til kr 1.002.901 i 2018. Herav utgjorde statens andel 63,6% i 2015 og 64,4% i 2018. Påstanden om reduksjon i statlige overføringer er derfor ikke riktig. Generelt har kommuneøkonomien i Norge styrket seg under den borgerlige regjeringen, men i Vestvågøy har husholderingen av inntektene ikke vært bra med Ap ved roret.

EKB spør om hvilket grep Høyre vil ta for å redusere overforbruket i Vestvågøy. Vel, i likhet med da Ap var i opposisjon og støttet Høyres budsjett, så har vi som opposisjonsparti hatt lite innsyn i den daglige driften, som jo avgjør hvorledes regnskapet blir i forhold til det vedtatte budsjettet. Men Høyre samarbeider gjerne for å få gjennomslag for saker som er viktige for våre velgere. Dette ble omtalt i mitt tidligere innlegg «Høyre som konstruktivt opposisjonsparti». Den store forskjellen er at Høyre styrte mot overskudd, mens Ap nå igjen styrer mot underskudd. Spørsmålet er om ordføreren – som krevde absolutt budsjettdisiplin da han startet, men som ikke har lyktes – er enig med gruppeleder i at underskuddet i Vestvågøy ikke har rot i virkeligheten? Er Ap’s og ordførers medisin å øke eiendomsskatten i Vestvågøy for å dekke inn underskuddet? Høyre sier i alle fall nei til økt eiendomsskatt. Vi har fremmet forslag om reduksjon de siste 12 år, men ikke fått flertall.

Får Høyre tillit ved valget er det selvsagt mye vi vil gjøre annerledes. Mye av dette kan leses om i vårt valgprogram. Men i alle fall vil Vestvågøy Høyre – med Bente Anita Solås i ordførerstolen – styre mot overskudd i kommuneøkonomien.

Godt valg!

Artikkeltags