Leserinnlegg fra ASVO: Uføretrygd, samfunnsøkonomi og folkehelse

Janne K. Hovland.

Janne K. Hovland. Foto:

Av

Å få uføretrygdede i aktivitet har flere oppsider – det er både god samfunnsøkonomi og det er viktig for folkehelsen.

DEL

MeningerDette er selve grunnmuren i Vestvågøy ASVOs virksomheter i Vestvågøy, Moskenes og på Røst. Vi er her for å tilby en aktiv, sosial og meningsfull hverdag til personer som av ulike grunner står utenfor det ordinære arbeidslivet.

I kommunene våre er andelen som mottar varig uførepensjon litt høyere enn i landet for øvrig. Det betyr at det er mange potensielle arbeidstakere for oss der ute. Vi trenger hjelp til å komme i kontakt med dem.

Vi trenger hjelp til å overbevise uføretrygdede medinnbyggere om at Vestvågøy ASVO er et fint sted å være.

Vi tilrettelegger etter ønsker, behov og helsemessige utfordringer, og vi lover sosial omgang med mange hyggelige mennesker med stor arbeidsglede i et trivelig arbeidsmiljø.

Trygderettigheter beholdes og vi utbetaler bonuslønn på inntil 1G per år.

Arbeidsoppgavene og tjenestene vi utfører er i et vidt spekter fra ved- og palleproduksjon, transportoppdrag, designprodukter, småsløyd, gravstell samt flere oppgaver og tjenester tilknyttet fiskerinæringen.

Vi kan også tilby arbeidspraksis andre steder - i næringer som har tilknytning til lokalsamfunnet/kommunene.

Vi ser at våre arbeidstagere utfører en jobb det er grunn til å være stolte av. Hovedregelen er at de gleder seg til å gå på jobb - og det de produserer tilfører verdi. For dem selv. For lokalsamfunnet. Og for samfunnet for øvrig. 

Arbeid for personer med redusert arbeidsevne er utvilsomt helsefremmende. Det skaper sosial tilhørighet, og det er medisin mot inaktivitet - som igjen gir bedre fysisk og psykisk helse. Det kan potensielt spare kommunene våre for betydelige helse- og omsorgsutgifter.

Så kjenner du noen som er uføretrygdet som kan tenke seg å jobbe litt og spise lunsj med trivelige kolleger – ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vi utvikler mennesker gjennom tilrettelagt arbeid.

Artikkeltags