Rødgrønn side påstår at det er blitt flere fattige i Norge de siste årene. Realiteten er det stikk motsatte, men de rikeste er blitt rikere på papiret. Er virkelig det et problem? Trenger vi ikke også privat kapital til å investere i eksisterende og nye arbeidsplasser? De rikeste har 10-tuser av folk i arbeid, og fortsetter å investere. De tar risiko, og leverer sammen med alle ansatte gevinst til selskapene når det går godt, i motsatt ende er det aksjeeierne som er mest utsatt.

Hvorfor skal vi ha en særskatt på formue, når utenlandske eiere slipper, og for den saks skyld staten?

Når en bedriftseier må betale Formuesskatt tappes selskapets arbeidende kapital betydelig. For hver million som må betales i Formuesskatt av en aksjeeier, tappes selskapet for nær kr1,9 mill. – inkl. 22 % selskapsskatt, eller kr1,46 mill. uten å beregne selskapsskatten, som uansett må betales, men tatt hensyn til at utbytte til dekning av Formuesskatt skattlegges på mottakers hånd. Så lenge kapitalen ligger i selskapet, er det en trygghet for ansatte først og fremst, og bidrar til å sikre innovasjon og utvikling i bedriften.

Når en bedriftseier tar ut utbytte til eget forbruk, er det rimelig å betale skatt som i dag, med 22 % selskapsskatt og 31,6 % skatt på mottaker av utbytte. Det er riktig, men det holder. Skatt til mottaker av utbytte har økt jevnt og trutt de siste årene, mens selskapsskatten har blitt redusert.

Hva er det mest effektfulle tiltak i et inntektsutjevningsperspektiv? Åpenbart, ikke å beskatte arbeidende kapital i bedriftene, men å tilby arbeidskraften 100 % stilling. Verstingene er kommunesektoren. I min kommune Vestvågøy er gjennomsnittlig stillingsbrøk 35 %, og det lyses ut stillinger ned i 17 % og lavere. AP/SP med støtte fra SV, MDG og Rødt er styringspartiene framfor noen i Kommune-Norge, men det til tross, eller kanskje på grunn av dette, er «Heltidskommunen» en illusjon. De nekter å ta ansvar for det de faktisk kan gjøre noe med, og som reelt kan løfte de lavtlønnede opp på et ansvarlig lønnsnivå.

Ved å tilby ansatte i kommunene bare hele årsverk, vil det alene gi et snitt lønnshopp på 33 %, og for svært mange, mye mer, uten at det vil koste kommunene noe som helst. Jobben blir gjort med nøyaktig samme timetall, men fordelt på heltidsstillinger. «Ledig» arbeidskraft har vi behov for.

Vi heier på Erna og Sylvi