«Krav om å åpne Vassdalen boligfelt»

Jim Olaisen og Trond Kroken i Flakstad Senterparti.

Jim Olaisen og Trond Kroken i Flakstad Senterparti. Foto:

Av
DEL

MeningerReguleringsplan for Vassdalen boligfelt (1,5 km fra Ramberg sentrum) ble vedtatt av kommunestyret i 2012. I en rekke fora de senere år (senest under informasjonsmøte i forbindelse med mulighetsstudiet Fremtidens fiskevær på Lysbøen i november 2017) er det fra administrasjonen blitt hevdet at man ikke kan ta i bruk boligfeltet, da Statens vegvesen har satt fram krav om at det først må bygges gang- og sykkelvei fra boligfeltet til sentrum.

Flakstad Senterparti har i høst gjentatte ganger bedt rådmann om dokumentasjon i skriftlig form på dette kravet fra Statens vegvesen om gang- og sykkelvei. Rådmannen har ikke sendt oss noen dokumentasjon som viser dette kravet. På forespørsel fra SP har heller ikke Statens vegvesen funnet dokumenter i deres arkiv som viser dette kravet.

Senterpartiet ber derfor administrasjonen dokumentere hvor denne påstanden er hentet fra. Det ble for et par år siden åpnet et privat byggefelt (Jusnes) i samme område, uten at det er bygget gang- og sykkelvei. Flakstad Senterparti har allerede startet arbeidet opp mot sentrale myndigheter for å få gang- og sykkelveien realisert. Innbyggerne har ventet i snart 20 år på denne nødvendige trafikale tilretteleggingen i området.

Ett av argumentene for å gjennomføre mulighetsstudiet Fremtidens Fiskevær, har fra administrativt hold vært at Ramberg mangler boligtomter. Som resultat av mulighetsstudiet ble det derfor i forslag til reguleringsplan tegnet inn en rekke firkanter i hagene til innbyggerne, uten at dette var avklart med innbyggerne i forkant.

Firkantene ble opplyst å være boliger, da prosjektet foreslo å fortette sentrum som et virkemiddel til økt boligbygging. Forslaget har mottatt mye kritikk og vi anser det ikke som en løsning for å avhjelpe tomtemangelen. Flakstad Senterparti krever at området til og med Vassdalen boligfelt åpnes.

Å ta i bruk Vassdalen boligfelt vil etter vår oppfatning avhjelpe på tomtemangelen på Ramberg. Samtidig vil vi fortsette arbeidet med å få realisert gang- og sykkelvei.

LES RÅDMANNENS TILSVAR: Rådmannen i Flakstad svarer på anklager fra Senterpartiet

Artikkeltags