Lensmannskontoret: Har fått få henvendelser om brudd på forskrifter om karantene og opphold på fritidseiendommer

Lensmann Asbjørn Sjølie håper folk bruker sunn fornuft i disse coronatider.