Samhold og glede – dette er verdiene som skal vise hvem vi i IL Blest er og hva vi står for. Og de mener jeg kommer til sitt beste uttrykk gjennom den dugnadsinnsatsen vi som klubb legger ned gjennom Lofoten Countryfestival.

Det gleder meg å se at frivilligheten fortsatt lever i beste velgående. Vi har gjennom årets festival produsert godt over 1600 dugnadstimer. Dette inkluderer opprigg og nedrigg av både Lofothallen og festivaltelt, vakthold, bemanninga av barer, artistforpleining og organisering av camping. Ikke verst for et idrettslag som teller knappe 200 medlemmer!

Jeg skal på ingen måte legge skjul på at en mulig økonomisk gevinst var vårt viktigste incentiv for å drive festivalen videre, da vi generøst fikk tilbud om dette tilbake i 2019.. Men jeg vil gjerne også få understreke hvordan et slikt krafttak som det denne dugnaden er, bidrar til å fremme samholdet og lagmoralen i et idrettslag. Det å få til noe som dette sammen - møte på vakt, jobbe og le sammen, bli bedre kjent på tvers av undergrupper og lag – det har virkelig en stor verdi for resten av året, når vi møtes for å gjøre det vi egentlig driver med: Nemlig fotball, håndball og ski!

Så er vi også stolte av hvor rimelig det er for våre medlemmer å drive aktivitet i Blest, dette på tross av en kostbar anleggspark. Hos oss har vi ingen treningsavgift, medlemskontingenten er kr. 200 uansett alder og egenandelen på borteturer passerer aldri kr. 300. Dette er i stor grad takket være dugnadsinnsats som alle våre medlemmer og foresatte legger ned gjennom et helt år, med countryen som det store høydepunktet.

I tillegg ønsker jeg også å løfte frem Vest-Lofoten Næringsforening og arrangementet Høstvekka. I år med et bedre, mer variert og mer gjennomført program enn noe år tidligere. All honnør til ressursgruppa med Sten Roger Sandnes i spissen, for god planlegging og gjennomføring. Jeg har også registrert den pågående diskusjonen om navneendring, hvor Lofotvekka er et alternativt navn. At denne diskusjonen dras frem akkurat nå, rett etter den kanskje best besøkte Høstvekka noen gang, synes jeg er et kvalitetstegn! Det vitner om at en tør å tenke nytt, tør å tenke utvikling. Og husk: For å utvikle oss må vi også tørre å endre oss.

Lofoten Countryfestival har mange fantastiske samarbeidspartnere, og jeg kan ikke få understreket godt nok hvor viktig dere er for festivalens eksistens. Det er samarbeidspartnerne som gir oss forutsigbarhet i planleggingen, ettersom vi aldri kan garantere utsolgte konserter, slik vi opplevde i år. Jeg vil spesielt fremheve Sparebank 68 grader nord for rause bidrag. I tillegg takk til Rema 1000 Leknes og Thore Magnussen og sønn, som aldri er lengre enn en telefonsamtale unna, enten det er festivalteltet som skal fraktes eller kjøleskap som skal fylles, samt Lofotsenteret som huser festivalkontoret vårt. Alle disse er i tillegg til å være festivalsponsor, også viktige sponsorer og samarbeidspartnere av idrettslaget. Jeg kunne nevnt enda flere som velvillig stiller opp under festivalen og som også har direkte samarbeid med countryfestivalen, men dere er ikke glemt. Tusen takk!

Til sist, men ikke minst, festivalkomiteen - med vår eminente sheriff Reidar Samuelsen i spissen. For en jobb dere legger ned! De over 1600 dugnadstimene nevnt innledningsvis inneholder ikke de utallige timene komiteen legger ned i forberedelser og etterarbeid. Og ikke minst deres tilstedeværelse gjennom hele festivalen. Uten dere hadde vi ikke hatt sjans!

Nå gleder vi oss til Blestfesten 11. november i Blesthallen, hvor vi skal feire oss selv litt. Her er selvsagt alle som har jobbet frivillig under festivalen invitert.

Jeg ønsker med dette å rette en stor takk til alle involverte, både frivillige, samarbeidspartnere og besøkende. Dere er med å sikre fremtidig aktivitet for et bredt spekter av medlemmer, dette gjelder så vel barne-, ungdoms- og voksenlag, som TH-lag, seniorgruppe og bitteblest (0-5år).

Vel blåst - vi sees til neste år for mer samhold og glede!