29. august blir det utdanningskonferanse i Meieriet kultursenter. Konferansen er et samarbeid mellom Vestvågøy Næringsforum og Opus Lofoten.

– Vi har vært så heldige å få løfte om at statsråden, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer. Han skal være konferansens hovedinnleder. Det opplyser Søren Fredrik Voie, daglig leder i Vestvågøy Næringsforum.

– Vi skal se på behovet for kunnskap og kompetanse som trengs både i offentlig forvaltning og næringsliv. Og hva som kan gjøres i Lofoten for å høyne kunnskapsnivået, forklarer Voie.

– I tillegg har vi Vestvågøys ordfører som innleder og Universitet Nord kommer med rektor og prorektor, slik at vi får belyst både behov og muligheter fra flere ståsteder og vinkler. Vi håper det kommer fram noen gode forslag til innfallsvinkler det kan arbeides videre med for å få flere universitetstilbud i Lofoten, forklarer Voie.

– Konferansen avsluttes med en paneldebatt, der innlederne blir konfrontert med problemstillingene som kommer opp under i konferansen, og mulige løsningsforslag, legger han til.

Hvordan er behovet for høyere utdannelse i Lofoten?

– All statistikk viser at vi ligger relativt dårlig an i Lofoten. Nord-Norge og Nordland scorer dårligst i Norge når det gjelder formell utdanning, og i Nordland er Lofoten den som scorer dårligst. Nå som det er vekst i kunnskapsbaserte næringer er det viktig at vi høyner nivået på normalkompetansen slik at vi kan være med å konkurrere om arbeidsplassene i framtida, understreker Voie.