Turistinfoen på Leknes: - Turistene etterspør dusj, vaskeri, oppvaringsbokser, lekeplasser og severdigheter på Leknes

4500 besøkende har vært innom turistinformasjonen i Meieriet kultursenter på Leknes mellom 2. mai og 20. august. Flere har etterspurt tjenester og tilbud Leknes mangler.