Vegvesenet foreslår å avvikle førerprøven på Leknes: Jonny Finstad (H) tar saken opp med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

Statens vegvesen foreslår å legge ned trafikkstasjonen på Leknes – og dermed avvikle førerprøven i byen.