Kommunen eksproprierer Ole Vegard Mossengs eiendom: Politikerne avviste klagen enstemmig

Storgataprosjektet går sin gang.