Dette firmaet får jobben med å bygge om Storgata på Leknes

Kontraktssummen i bestillingen lyder på 53 millioner 650 tusen kroner fraregnet moms.