Eliassen & Sønner vil bygge seg videre oppover Himmelsteinen

- Innen to-fire år vil det meste av Himmelstein vest være ferdigbygd, og behovet for nye arealer være tilstede.