Planer for nytt bygg i Televeien på Leknes

TEFT planlegger nytt leilighetsbygg på Zackariassen-tomta på Televeien på Leknes.