Rikspolitikerne Jonny Finstad (H) og Margunn Ebbesen (H) hos Vest-Lofoten næringsforening: – Det meste av jobben for at det skal bli storflyplass på Leknes, gjøres lokalt

Vest-Lofoten næringsforening ba rikspolitikerne til råds om neste steg for å få storflyplass til Leknes.