Professoren regner på hva en storflyplass fører med seg: Flere biler mellom Svolvær og Leknes kan bety flere ulykker

Professor Svein Bråthen tar oss med bak tallene i den samfunnsøkonomiske analysen av flyplass- og veistrukturen i Lofoten.