Åpner opp og skaper muligheter

Næringsforeningen i Moskenes åpner dører til dialog og samfunnsutvikling.