Det har vært et trafikkuhell vest for Gimsøybrua. En lastebil kjørt av veien.

Fører vurdert som uskadd.

Det er stedvis vanskelige kjøreforhold i Lofoten og politiet ber alle om å kjøre forsiktig.

Bil kjørte av veien