Denne uken er det nasjonal avisuke, der klasser i 4. trinn, 6. trinn og 9. trinn kan få tilsendt gratis aviser og materiell for å bruke i undervisningen.

" Målet er at elever på disse tre klassetrinnene skal få dagsaktuell undervisning gjennom å orientere seg i lokalavisen på ulike slags medieplattformer. Opplegget er basert på et samarbeid med din lokalavis", skriver Mediekompasset i Mediebedriftenes landsforening, som koordinerer prosjektet.

De klassene som melder seg på får lokalavisen og kan også bestille andre aviser i tillegg.

4. klasse på Bøstad skole har jobbet i løpet av uke med et arbeidshefte og lest Lofot-Tidende og Aftenposten Junior.

Fredag var journalist Karin P. Skarby i klasserommet og fortalte om hvordan det er å jobbe i lokalavisen.