Kjære alle dere som har deltatt i søk på land og i vann på Ballstad de siste to ukene. Til alle dere som har gitt politiet opplysninger eller på annen måte bidratt.

Hele familien til Lani Marlen Rubach Ravn vil formidle et stort takk.

Vi vet at dere alle har gjort en formidabel innsats for å finne henne, og vi er svært takknemlige for dette.

Det er i slike øyeblikk at man får se hvor godt samarbeid det er mellom de ulike etatene og befolkningen.

Takk for omtanke og medfølelse i en svært sårbar situasjon.

Med vennlig hilsen Lanis familie.