Voksne kan utdanne seg til agronomer

Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde. Foto:

Et tilbud om voksenagronom-opplæring blir nå etablert over hele landet.

DEL

Landbruks- og matdepartementet melder 09.03.18:

- Det blir nå etablert tilbod om vaksenagronom-opplæring etter nasjonal modell over heile landet. 14 fylkeskommunar har fått tildelt midlar for å etablere tilsaman 370 skuleplassar med tilbod om vaksenagronom-opplæring i regi av fylkeskommunale naturbruksskular. Det er stor etterspurnad etter tilbod om agronomutdanning for vaksne. Det er mange som tek over, eller kjøper gard i vaksen alder, og som gjerne har ein annan bakgrunn frå tidligare.

Agronom er en yrkestittel for personer med landbruksfaglig utdannelse.

Artikkeltags