Økologisk mat i vinden: – En viktig spydspiss i landbruket

Aimee Larsen (t.v) og Markus Brun Hustad (t.h) har tro på økologisk landbruk i Nordland og Lofoten.

Aimee Larsen (t.v) og Markus Brun Hustad (t.h) har tro på økologisk landbruk i Nordland og Lofoten. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Et samlet landbruk talte for mer økologisk produksjon.

DEL

INNSENDT35 mennesker var samlet hos Marielle Vink de-Roos og Hugo Vink på Lofoten gårdsysteri på Saupstad lørdag. De fleste av dem var bønder, både konvensjonelle og økologiske.

Landbrukets Økoløft og Bondens Marked Lofoten inviterte til åpent møte om jordhelse og småskala grønnsaksproduksjon.

Bondelaget ønsker mer økologisk

– Økologisk landbruk er en viktig spydspiss i landbruket, uttalte Solveig Utvik, som representerte Nordland Bondelag og er lokallagsleder i Vestvågøy Bondelag, på møtet.

Hun viste også til statistikk som viste at økologisk areal i Nordland har gått ned fra 2016-17, og slo fast at dette var en trend som måtte snus. Økologisk landbruk er en viktig del av matmangfoldet, og en del av maten som landbruket skal levere til norske forbrukere.

– Vi ønsker ikke at økologiske produkter som forbrukeren ønsker seg skal importeres når vi kan produsere dem selv.

Småbrukarlaget enig

Småbrukarlaget er ikke uenige i denne konklusjonen. Astrid Tove Olsen, som selv har produsert økologisk i 25 år på Kjerringøy og er leder for Småbrukarlaget i Nordland, ønsket også å fokusere på kretsløpet i økologisk jordbruk, og på hvordan nitrogenbinderen kløver har en stor rolle her.

– Det økologiske handler om kretsløpet også i bygda, i naturen, og i en bærekraftig økonomi.

Viktig jordhelse

Hellek Berge er en av 30 utvalgte «inspirasjonsbønder». Han er også «jordnerd», og bryr seg om helsa til jorda i matproduksjon vår. På gården sin i Telemark produserer han såkorn for Felleskjøpet. Han holder telemarksfe, og har de siste årene blitt mer og mer opptatt av helsa til jorda han drifter. Etter mange forsøk, og kontinuerlig utprøving gir han mange tips om hvordan man bedrer jordhelsa på gården.

– Minimer forstyrrelsen av jorda, øk mangfoldet via vekstskifte og jorddekkevekster, og ha grønne planter så lenge som mulig utover året, – så enkelt og så vanskelig.

Likevel er han opptatt av at prinsippene er globale og lite konkrete, og derfor må tilpasses lokalt.

– Marken er det viktigste

Det er også Are Johansen opptatt av, som rådgiver for Norsk Landbruksrådgiving i Nord-Norge. Han mener både at marken er det viktigste vi har for jordforbedring, og at drenering må høyere opp på prioriteringslista. Bedre drenering fører til god rotutvikling og trivsel for planter og nytteorganismer i jorda, og bidrar til høyere avlinger. Bedre drenering leder altså til bedre lønn, og det er viktig! Norsk Landbruksrådgiving tilbyr gratis rådgivning til alle som vurderer økologisk omlegging. Det finnes også flere andre rådgivningstilbud for alle bønder som ønsker å bli bedre på jordhelse, og ser en økning i interessen for disse problemstillingene.

Klarer ikke møte etterspørsel etter lokale øko-grønnsaker

Utdannet som samfunnsgeograf fra Tyskland, og innflyttet til Haukenes i Vesterålen hvor han nå bor med sin kone og to barn, startet René Cortis som småbruker i 2012. Her, på Nøisomhed gård, driver Cortis det over 200 år gamle småbruket. Gården har en mangfoldig produksjon – med sau, kyr, gress og potet. Men de siste årene er det grønnsaksproduksjonen som har vært under utvikling og har fått mest oppmerksomhet. 

Cortis ble nemlig hektet på grønnsaksproduksjon etter markedshage (market gardening)-prinsipper, som er metoder utviklet for å produsere mye grønnsaker på lite jord, uten jordarbeid og med mye kompost. På denne måten produserer han nå et mangfold av grønnsaker som han selger direkte til kunder via abonnementsordning og Bondens Marked i sitt lokale område. Han er opptatt av så mye mangfold som mulig, og kan tilby sine kunder sorter av grønnsaker som ikke finnes ellers i butikken.

SAKEN FORTSETTER UNDER BILDET:

Rene Cortis (t.v) Hellek Berge Markus Brun Hustad(t.h.) Foto Ida Solum Barrat-Due.

Rene Cortis (t.v) Hellek Berge Markus Brun Hustad(t.h.) Foto Ida Solum Barrat-Due. Foto:

Der bønder og godtfolk møtes

Andre steder hvor bønder møter forbrukere er gjennom Bondens Marked, som er en stabil og velkjent aktør for salg av lokalmat. Her kan bønder sjekke ut hva forbrukeren ønsker, tilby sine varer med lav terskel, og bygge seg et forhold med en kundebase. I Lofoten er det både Bondens Marked, og nå også REKO-ring, hvor kunder kan kjøpe direkte av bønder over Facebook. Dette er noen av kanalene som forbrukere nå bruker for bedre å kunne få vite hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert.

Møtet trakk mange folk til Lofoten Gardsysteri denne lørdagen. På gården har de både geiter, osteproduksjon og gårdsbutikk. Hugo Vink og Marielle de Roos har lenge sett oppsvinget av interesse og kjøpekraft for økologisk jordbruk og deres lokaler som ligger med glassvindu mot ysteriet passet perfekt for møtets mål om å motivere flere til økologisk jordbruk.

Om arrangørene:

  1. Landbrukets Økoløft, landbrukets felles prosjekt for flere økologiske produsenter og mer økologisk jordbruk. Prosjektet drives av Økologisk Norge, i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Debio/DebioInfo, og Fylkesmannen. Prosjektleder Markus Brun Hustad
  2. Bondens Marked Lofoten, koordinator Aimee Larsen

Om prosjektet Landbrukets Økoløft:

  • Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjon av økologiske landbruksprodukter i Norge.
  • Prosjektet startet i 2016.
  • Dette er aller første gang at landbruksorganisasjonene har gått sammen i et forpliktende og systematisk samarbeid på dette området. 
  • 30 inspirasjonsbønder danner grunnlaget for informasjonsformidling. Disse bøndene er valgt ut av et samlet landbruk på bakgrunn av produksjon, kunnskap og evne til å formidle.
  • Gjennom bonde-til-bonde kommunikasjon ønsker prosjektet å bryte ned barrierer mellom konvensjonelle bønder og økologiske, og legge til rette for konstruktive diskusjoner om agronomi og praktiske løsninger.

Artikkeltags