På forsommeren 2015 startet jeg, under denne overskriften, et avisinnlegg med følgende betraktninger:

«Friskt fra Staten Vegvesen sto det å lese i Lofotposten av 14.03.15. Ja, jeg var enig og syntes personlig at de fløy høyt med sine karter i avisene hvor de hadde tegnet inn veitraseer, i øst og vest, gjennom berg og dal og «over stokk og stein», for en ny E10 gjennom Lofoten. De fikk mange med seg som ikke forsto at dette bare var en luftspeiling og kommunestyrer og andre fortsatte å tegne sine streker i andre traseer for liksom å skulle være med å bestemme. Tanker og ideer er frie men når det brukes store offentlige resurser på ting som ikke kan bli virkelighet i overskuelig fremtid så setter jeg et tankekors ved det

Jeg sa også; Siste kartet i Lofotposten viste de reelle planene Statens Vegvesen har for denne samme veien i løpet av 2015. Den viser virkeligheta og er en plan som kan kommenteres og diskuteres. På den 18 mil lange veistrekningen som i store deler av traseen bærer et asfaltdekke av dårlig eller slett karakter, har de funnet midler til å re-asfaltere vel 1 - skriver ei mil, fordelt på 100 m hist og noen få 100 m pist. Det vil ikke engang dekke over alle de verste sårene på strekningen.

Med det siste kartet og uttalelser fra de samme herrene om at planene som først ble presentert nok var alt for ambisiøse har Statens Vegvesen fått de fleste sikkert ned på jorda igjen. Men det var jo artig så lenge det varte»

I ettertid har jeg forstått at Statens Vegvesen ville bruke den ambisiøse luftspeiling til å skyve all annen utbygging og utbedring på veiene i Lofoten til side med begrunnelse; vi må vente på vei-pakke Lofoten, eller vei-pakke Illusjon spør du meg. Mange politikerne i Lofoten henger nok enda på den limpinnen siden det har vært øredøvende tyst fra den kanten når det gjelder veiutbedringer. Og når de blir forespurt svarer de med; vi må vente på vei-pakke Lofoten.

Et sårt tiltrengt prosjekt, som var planlagt og påbegynt lenge før vei-pakke Lofoten, fikk også denne ublide skjebne, dvs; gang og sykkelstien mellom Leknes og Liland. Veien ble, som vi vet, påbegynt og utbygd i rykk og napp. Og da siste nåværende strekning ble bygd, ymtet de fra «høyere hold» at nå skal vi bygge fortløpende til veiens ende. Neste etappe var ferdig planlagt og det ble bevilget 18 millioner til formålet, men de millionene ble «fangat av en stormvind», visstnok fra sørvest. Og så dessverre, så kom den altoverskyggende og brautende vei-pakken ramlende ned fra oven. Kollisjonen var et faktum, all annen veiutbygging og utbedring langs E10 stoppet brått.

Men kanskje-- nå, etter at to representanter fra velforeninger var i avisene med en etterlysing av denne veien, ble det igjen liv i rekkene. Ordføreren i Vestvågøy kommune, bedyrer at prosjektet politisk har vært «holdt varmt», men vi som savner veien har så vidt ikke sett slik aktivitet.

Tilbake til bildet på førstesiden av Lofotposten den 14. mars 2015, der avisen skrev:

«Det eneste som er helt sikkert når det gjelder veien gjennom Lofoten er at den ikke kommer til å gå der den går i dag».

Veier går jo ikke, men 6,5 år senere ligger E10en fortsatt der, bare med flere sprekker og sår og noen større legende plaster og asfaltbandasjer hist og pist. Fortsatt må de myke trafikantene gå og sykle i spissrotgang langs den sterkt trafikkerte europaveien. Det blant hastige biler og busser, lange trailere og brede traktorer, fullastede anleggs-biler og hvinende motorsykler. Med stor fare for liv og lemmer må de det, takket være Statens vegvesen og politikere med ryggen til og armene i kors. Heldigvis kan de fleste også takke «de høyere makter» og ei reddende veigrøft for at de slipper plaster og store bandasjer etter den livstruende ferden.