Kvotemeldinga vedtatt på Stortinget

Men vedtaket åpner for nye vurderinger.