Eselet Titane (16) på avveie i Vest-Lofoten

David ga vennen Luc et kose-esel etter en operasjon for 16 år siden. Nå er eselet forsvunnet i Vest-Lofoten.