Bevilger 1,3 millioner kroner

Meieriet kultursenter på Leknes nærmer seg ferdigstillelse.

Meieriet kultursenter på Leknes nærmer seg ferdigstillelse. Foto:

Fylkesrådet bevilger mer penger til Meieriet kultursenter.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Fylkesrådet bevilger 1,3 millioner kroner til Meieriet kultursenter på Leknes.

Med tirsdagens bevilgning har fylkesrådet gått inn med til sammen 4,3 millioner kroner til Meieriet kultursenter på Leknes. De har gitt en lovnad om støtte på inntil 6 millioner innen denne tilskuddsordningen, skriver fylkesrådet i ei pressemelding.

Viktig samlingssted

– Kulturhus er av stor betydning for Nordlands befolkning. De er samlingssted og arena for skapende virksomhet, og bidrar til økt bolyst og trivsel, uttaler fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø (KrF).

Færre midler

Ingelin Noresjø (KrF), Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland

Ingelin Noresjø (KrF), Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland Foto:

Noresjø er ellers noe bekymret for den videre finansieringen av prioriterte kulturhus i Nordland.

– I 2017 vil det være vesentlig mindre midler til fordeling, da tilskuddet fra staten i forslag til statsbudsjett foreslår å redusere midlene til kulturbygg ytterligere og den fylkeskommunale budsjettposten er kraftig redusert. Fylkeskommunen er avhengig av størrelsen på statlige spillemidler for å sikre god framdrift i bevilgningene til de prioriterte prosjektene, sier hun i pressemeldingen.

Artikkeltags