Kritisk i Stamsund: – Risikerer å få avløpet inn i drikkevannet

Vanntilførselen i Stamsund karakteriseres som kritisk. Ved lavt trykk kan skitt og møkk lekke inn i vannledningen.