(iHarstad)

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp) forteller denne uken at KUPA hadde fått 190.000 kroner fra fylkeskommunen til et prosjekt kalt Nordic Business Angel Network.

Kristian Einem Solaas i KUPA er glad for tilsagnet fra fylket, men understreker at det bare er en liten del av prosjektmidlene.

Flere investerte

– Vi har tidligere fått 700.000 fra NORA – et nordisk samarbeidsforum underlagt Nordisk ministerråd, og nå 190.000 fra fylkeskommunen. Det er støtte til at KUPA skal kunne være prosjektleder i ei satsing for å lære opp såkalte forretningsengler.

Om du nå lurer på hva en forretningsengel er, kan Kristian forklare:

– Det er en privatperson som bruker litt kapital og kompetanse på å investere i å hjelpe oppstartsbedrifter. Og med litt flaks og dyktighet kan man få god avkastning.

I 2021 gjennomførte KUPA et slikt kurs retta mot nordnorske potensielle forretningsengler. Det var nettbasert, og hadde 35 deltakere – altså potensielle, nye investorer. Av dem var det 15 som gikk videre og faktisk investerte i oppstartsbedrifter. Noen i Lofoten, noen i Skibotn og noen i Narvik.

– Det samme miljøet, den harde kjerne, har vedvart og gjort flere investeringer etter kursperioden, også sammen med KUPA, forteller Kristian.

– Hvordan finner man dem?

– I Nord-Norge var det veldig enkelt. Det var et sug etter det, og 2021 var et finansielt veldig bra år, så det var mange som hadde opparbeida seg overskuddslikviditet og sparepenger.

Kupa er blant de beste i Norge: – Det gjør meg stolt

Må være villig til å tape

Nå skal KUPA ta prosjektet ut i verden, til Island, Grønland og Færøyene. Et forprosjekt avdekket at det her var stor mangel på denne typen investorer, som kan ha stor betydning for bedrifter i oppstartsfasen. Her lener KUPA seg på gode samarbeidspartnere i Grønlandsbanken, et lite, nystartet investeringsselskap på Island kalt Nordic Ignite samt et co-workingspace på Færøyene: Hugskotid.

Det blir kurs i alle tre landene etter påske, og går alt som Kristian og resten av KUPA håper på, får de forlenget prosjektet med ett år.

– Du kan si det sånn at kursene er steg én. Vi ønsker å skape en kultur for denne typen investeringer, og kanskje også bygge nettverk på tvers av landene. Man kan jo tenke seg at det er investeringsvillige investorer som kan tenke seg å gjøre investeringer i et annet land også.

Prosjektet ledes fra KUPAS Narvik-avdeling, av Andrea Holvik Thorsen.

To målgrupper

Behovet for forretningsengler er stort, både i vår landsdel og altså i våre naboland. Og man trenger ikke være millionær eller dreven investor for å gå inn i selskap på denne måten, sier Kristian.

Men må ha kapital man er villig til å tape.

– En typisk investor kan være noen som har litt relevant kompetanse fra næringslivet, og som kan investere fra 30.000 kroner og oppover.

– Egentlig snakker vi om to målgrupper når vi rekrutterer: Young Professionals, fra 35 år og opp, som har litt guts og lyst til å bidra og begynner å få kontroll på huslånet. Og så er det de som nærmer seg slutten av arbeidslivet, de er kanskje femti og eldre, har litt kapital til overs og har lang erfaring.

Rigger for vekst

Kristian har selv jobba lenge i KUPA, etter å ha meldt overgang fra oljeserviceselskapet Haliburton. En av de tingene han har jobbet mye med er å øke KUPAs investeringsaktivitet og selv bli en viktig investor.

– Det er noe med å dra rundt og forvente at andre aktører skal investere i startups uten å gjøre det sjøl, sier Kristian.

– Men nå er KUPA en ganske aktiv investor i tidligfasebedrifter, og vi tar gjerne risiko før andre investorer tør. Siden vi jobber tett med gründere tror vi også vi vet hva vi skal se etter. Vi gjør det både fordi vi ser potensial i det som investor, og fordi vi ser på det som ganske meningsfullt. Hverr krone investert i en startup er ei krone investert i nordnorsk jobbskaping. Dette er bedrifter som bruker pengene på lønninger til å utvikle teknologi og arbeidsplasser.

Å sikre kapitaltilgang er noe det nordnorske næringslivet historisk sett ikke har vært det aller beste til å gjøre, men Kristian tror kulturen rundt dette er i endring. For oppstartsbedrifter er kapital alfa og omega. Han forteller at mange av de mest innovative bedriftene med størst vekstpotensial også har behov for kapital.

– Som investor er vi med på å sørge for at bedriften er rigga for vekst.

Per nå har KUPA tolv ulike bedrifter i sin investeringsportefølje.

– Vi har Probotic i Narvik, en veldig spennende bedrift, Lifeness fra Skibotn/Tromsø, og så har vi vært en eier lenge i Scale Protection, som er en viktig arbeidsgiver i Harstad. Vi har et bra spenn i porteføljen nå, og så «går vi på snørra av og tell», det skal vi gjøre. Vi tar risiko, og det er vi ikke redd for.

Saken ble oppdatert 19:39 med presiseringer i sitat og tekst.

En som nettopp har begynt sin karriere på KUPA er Håvard Selseth. Les mer om ham her: