Blir felles sorenskriver i Salten og Lofoten

Ingrid Johanne Lillevik, soren skriver i Salten tingrett. Nå blir hun også sorenskriver i Lofoten tingrett. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Ingrid Johanne Lillevik, soren skriver i Salten tingrett. Nå blir hun også sorenskriver i Lofoten tingrett. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto:

DEL

[an.no] Sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik er utnevnt til felles sorenskriver for Salten tingrett og Lofoten tingrett. Utnevnelsen ble besluttet av Kongen i statsråd fredag 2. mars.

Den lød slik:

«Utnevning av sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik til felles sorenskriver ved Salten tingrett og Lofoten tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer».

I et brev fra Domstoladministrasjonen blir Lillevik gratulert med utnevnelsen.

Domstoladministrasjonen bekrefter også at tiltredelsesdato blir 15. april 2018.

Kontorstedet for sorenskriveren vil være i Bodø, men det forutsettes også tilstedeværelse ved domstolen i Svolvær.

Felles sorenskriver i Salten tingrett og Lofoten tingrett var en av løsningene som ble vurdert i forbindelse med en utredning i 2017 av hvordan tingretten i Lofoten skulle organiseres – og hvorvidt det fortsatt skulle være sorenskriver i tingretten.

LES MER: Lofoten og Salten kan få felles sorenskriver: – Blir fortsatt to domstoler

Å flytte tingretten i Lofoten var aldri et alternativ, men en felles leder med Salten tingrett ble vurdert allerede i april i fjor.

– Hvis det blir en slik løsning blir ikke Lofoten tingrett lagt under Salten, men underlagt samme leder/sorenskriver. Det vil fortsatt være to uavhengige domstoler, sa Erling Moe i Domstolsadministrasjonen da.

Artikkeltags