Slik blir rettsaken mot Svein Ludvigsen - dag for dag

Det er satt av nesten en hel dag til Svein Ludvigsens forklaring.