Kystfiskarlaget Vestfjorden stiller seg i rekken bak de som nå roper varsko om opplæringsfartøyet til Vest-Lofoten VGS og Lofoten fagskole.

Som en av Norges mest aktive fiskeriregioner kan vi ikke være oss bekjent et så svakt tilbud til elevene ved maritim linje i Lofoten, sier nestleder i Norges Kystfiskarlag og kontaktperson i Kystfiskarlaget Vestfjorden, Petter Myklebust.

Les også

– To skritt fram og fire tilbake

M/S Skårungen har lenge vært klar for kondemnering og det nye skolefartøyet har begrenset kapasitet, noe som går direkte utover elevenes mulighet til å være fysisk på havet – og det kan ikke understrekes nok hvor viktig praktisk erfaring og opplæring er i et slikt yrke. Derfor haster det med å få på plass et opplæringsfartøy med kapasitet til å ivareta elevenes behov for praktisk opplæring

Kystflåten har et stort rekrutteringsbehov, vi har ikke råd til å miste unge fiskere til yrket fordi opplæringen ikke gir nok praktisk erfaring, eller fordi opplæringsverktøyene ikke holder mål. Meløy VGS og Måløy VGS har nylig fått tildelt skolefartøy i verdensklasse, mens elevene i Lofoten nå ror med et fartøy som ikke har kapasitet til å ta med alle elevene regelmessig på havet. En slik forskjellsbehandling kan vi ikke akseptere, og det er kritikkverdig at fylkeskommunen ikke har tatt tak i dette tidligere, sier Myklebust. Nå krever Kystfiskarlaget Vestfjorden at Nordland fylkeskommune prioriterer rekrutteringen til et av fylkets viktigste næringer og får på plass et verdig opplæringstilbud til framtidens nordlandsfiskere.